Teabepäevad

SA Innove koostöös PK Käo projektikeskusega korraldatud ümarlaud
HEV kutseõppija ja töölerakenduja tugisüsteem


2. novembril 2012  kell 10.30- 16.30
Tallinnas Scandic Palace hotell (Vabaduse Väljak 3 Tallinn).

Ümarlaua mõttetalgute avamine.
A. Devrimci, SA Innove kutsehariduse agentuuri peaspetsialist

Teema aktuaalsus sotsiaal- ja haridussüsteemi koostöö arengus.
E.-M. Vernik-Tuubel, HTM Kutse- ja täiskasvanuhariduse osk peaekspert

Mõttetalgute eesmärk, olulised põhimõisted, lähtealuseks olev infotaust.
I esitlus doc.
II esitlus doc.

III esitlus doc.
H. Täht, PK Käo projektikeskuse mentor

ESF meede 1.3.1. projekti „Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul” tulemuste kajastamisest portaalis www.tugiinfo.eu. 
J. Langemets, PK Käo täiskasvanute keskuse juhataja

Koostöömudel: Tallinna Kopli Ametikool + Päevakeskus Käo + Tugikeskus JUKS

PK Käo (sotsiaalhoolekande asutus) poolt võetud vastutus HEV kutseõppija ja võimetekohasele tööle rakenduja kaasamisel ühiskonda.
Kodumajanduse õppekava
Visualiseeritud praktikaleping
Visualiseeritud juhend laua puhastamine
Visualiseeritud lõpukõne
Video suhtlustahvli kasutamisest (avamisel)

J. Langemets, PK Käo täiskasvanute keskuse juhataja
K. Kiiver, PK Käo eripedagoogilise arendustöö juht

Kopli AK poolt tagatud panus kolmepoolses kaasava kutseõppe koostöömudelis.
K. Kaugija, Tallinna Kopli AK direktor

Tugikeskus JUKS (sotsiaalhoolekande asutus) poolt võetud vastutus kaasava kutseõppe toetamisel ja õpingute lõpetanute võimetekohasel tööle rakendamisel.
H. Metstak, TK JUKS arenduskeskuse juhataja
S. Siem, TK JUKS töökeskuse juhataja

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli algatusel loodud puudega kutseõppijate tugisüsteem. Puudega noortele vajaliku sotsiaalse kaitse jätkuva arendamise võimalused.
H. Nööp, Vana-Vigala TTK eripedagoogika talituse juhataja,
L. Kikas, Vana-Vigala  TTK eripedagoogika talituse mentor

Koostöömudel: Võru Järve Kool (põhikool) + Vana-Antsla Kutsekeskkool (Võrumaa Kutsehariduskeskus) + kogukonnad Maarja Küla ja Meiela.
Põhikooli ja kutsekooli algatusel rakendatud tugisüsteemi edukogemused ja tulevikumõtted.
R. Kangro, Võru JK direktor
V. Koorits, Võru Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja

Koostöömudel: Maarja Küla (elu kogukonnas) + Räpina Aianduskool.
L. Mikheim, Maarja Küla juhataja
H. Laanoja, Räpina AK Maarja Küla õppegruppide koordinaator

Koostöömudel: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus + Haapsalu KHK.
Erinevate puuetega inimeste kutseõppesse ja tööellu kaasamise tugisüsteem.
Koostöös loodud lisaväärtus kutseõppeasutuse ja rehabilitatsioonikeskuse seisukohalt.
L. Teesalu, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse õppeosakonna juhataja
A. Nõupuu, Haapsalu KHK
L. Krips, Haapsalu KHK

Toimus arutelu-kokkuvõte sotsiaal- ja haridussüsteemi koostöös loodava tugisüsteemi võimalustest. Ümarlaua töö tulemused on edastatud HEV kutseõppe nõukogule ja analüüs jätkub asjaomases nõukogu töörühmas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESF projekti "Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul" infopäev

Novembris toimus Päevakeskus Käo poolt koordineeritud ESF- projekti "Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul" INFOPÄEV.

Aeg: 24.11.2011 kell 10.30-16.00
 
Koht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaal Sigma
 
Aadress: Liivalaia 33, Tallinn
Infopäeva ettekanded leiate SIIT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puudega inimeste tööhõive infopäev

Päevakeskus Käo

Pressiteade
19.10.2010

Tallinnas toimub 26. oktoobril 2010 puudega inimeste tööhõive infopäev. Infopäev toimub projekti 1.3.0102.09-0063 “Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul” raames. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projektiga meetmest 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine”.

Projekti rakendajaks on Päevakeskus Käo.

Käesoleva projekti üldeesmärgiks on luua kvalifitseeritud üle-Eestiline tugistruktuur ning vastavad tingimused (koolitatud nõustajate/juhendajate, koostöövõrgustike, veebipõhise suhtluskeskkonna ja abimaterjalide näol) vaimupuudega inimeste aktiivseks kaasamiseks tööturule. Sisuliselt tähendab see vaimupuudega inimeste suunamist pärast läbitud kutseõpet tööellu.

Infopäevaga juhime tähelepanu vaimupuudega inimeste tööhõive erinevatele aspektidele. Pakume nii tööandjatele kui teenuse osutajatele võimalusi ideede saamiseks ja heade kogemuste vahetamiseks.

Kavas on ettekanded teenuste osutamisest, projekti raames läbiviidud uuringu tutvustus ning tööhõivealased kogemused tööandjalt ning vaimupuudega inimeselt.

Lisainfo:

Päevakeskus Käo
www.kaokeskus.ee