Edulood

Erivajadusega inimene tööl avatud tööturul
Stina Siem

Tallinna Tugikeskus Juks on loodud erivajadustega inimestele 1993. aastal ning on Tallinna linna munitsipaalasutus. Keskus koosneb kolmest struktuuriüksusest – arenduskeskus, töökeskus ning ööpäevaringsehooldamise keskus.

Tugikeskus Juksil on aastatepikkused töökogemused arenguliste erivajadustega noorte suunamisel tööellu ja kutsekooli.

Paljud kliendid, kes on arenduskeskuses viimast aastat osalevad tööpraktikal. Viimasle aastal tegeleme ka aktiivselt karjääri planeerimise ja tesotamisega. Vastavalt tulevikuvisioonile aitame avatud tööturul sobiva töökoha leidmisel, kandideerimisel ning toetame töötamisel ja töökoha hoidmisel. Töökohtadeks on lihtsamad abitööd, näiteks kärude lükkamine, laotöö, prügi sorteerimine, koristamine,  nõude pesemine,  majahoidja abi ja teised. Heaks koostööpartneriks meie asutusele on Selver.

Paljud arenduskeskuse lõpetanud  noored tulevad tööle ka Juksi töökeskusesse. Töökeskuses töötab kuus töötuba: tekstiil, siidimaal, õmblus, portselanimaal, keraamika ning allhanke töötuba. Igale kliendile leitakse just temale sobiv töö mõnes osakonnas. Osadele klientidele on töökeskus vaheetapiks üleminekul toetatud tööle või avatud tööturule, osadele püsiv töökoht.  ´

Juksist on läinud avatud tööturule umbkaudu kolmkümmend noort inimest. Avatud tööturul töötavatel endistel klientidel on võimalus kord kuus käia vestlemas sotsiaaltöötajatega. Samas käib ka aktiivne suhtlus tööandjatega. Probleemide korral saame kiiresti reageerida ja need lahendada.

Üks Juksi klientidest, kellele oleme töö leidnud avatud tööturul on Taavo Tüksammel. Taavo on õppinud Juksi arenduskeskuses ning lõpetanud kodunduse eriala Kose teeninduskoolis.

Taavo on töötanud lausa mitmes kohas. Alustas tööalast teekonda prügisorteerijana AS-s Cleanaway. On töötanud Merimetsa Selveris kärulükkajana ning käesoleval hetkel töötab Tondi Selveris samal ametikohal. Vabadel päevadel käib ta töökeskuses helkureid pakkimas. Töökeskusesse tuli Taavo ise ennast tööle pakkuma, kuna ei tahtnud niisama kodus istuda. Töökeskuses käib valdav osa Taavo sõpradest.

Taavo on sõbralik, aus ning hea suhtleja. Kuid kindlasti vajab toetust tööl püsimiseks. Selleks Juks ongi, et seda tuge pakkuda ning probleemide korral kliente aidata.

Taavo enda sõnul on talle töö Selveris oluline seepärast, et sealt saab korralikku töötasu. Töö ise meeldib ka. Töökeskuses käib ta seltskonna pärast ja igavuse tõrjumiseks vabadel päevadel, mitte tööosalustasu pärast. Taavole on tähtsad ka igakuised vestlused sotsiaaltöötajatega.

Aastate pikkuse kogemuse põhjal võib öelda, et erivajadusega inimesed saavad avatud tööturul hästi hakkama. Mõni iseseisvalt, paljud töötamist toetavate tegevustega. Omalt poolt ütleme, et erivajadustega inimesed on usaldusväärsed, kohustetundlikud  ja head töötegijad.

Artikkel ilmus 2012. a. Sinuga ajakirjas nr 1.  Artikli autor on Stina
Siem. http://www.epikoda.ee/trykised/ajakiri-sinuga/2012-2/